Felanmälan


Fel som upptäcks i församlingens fastighet ska anmälas på länken nedan. Gör anmälan så snart ni upptäcker felet och ange så mycket information som är möjlig. 


Vid akuta fel, läckage, elfel, eller fel i brand- eller inbrottslarm eller lås ska ni omgående kontakta vice ordförande. Alla andra fel räcker om ni anmäler på denna länk: