Om oss

Inspirerar människor att hitta mening och syfte i livet.


För första gången någonsin har en syrisk-ortodox präst, född och uppvuxen i Sverige, prästvigts på svensk mark. ”Det är avgörande för kyrkans fortsatta existens”, säger Josef Togan, numera fader Josef Togan.

Att bygga en kyrka med festvåning och samlingslokaler i centrala Linköping är ett åtagande som kräver allas engagemang och hjälp. Vi kommer att behöva allas hjälp med allt ifrån planering, byggnation i form av snickerier, kakel, inköp och golvläggning. För även om stora delar av byggandet kommer att läggas ut på entreprenad kommer en stor del att utföras av Linköpingsbor som vill bidra till bygget. Det ekonomiska bidraget är naturligtvis minst lika viktigt, och det är önskvärt att samtliga så snart som möjligt betalar in en obligatorisk avgift på 10,000 kr till församlingens bankgiro. Om du eller ditt företag har möjlighet att låna pengar till bygget är det också en stor hjälp. Kontakta styrelsen i så fall. Det finns också ett stort behov av att donera inredning till kyrkan och de övriga utrymmena, och det kommer att finnas ett program för detta när vi närmar oss byggstart. Församlingen kommer också bekräfta de som donerat och bidragit till bygget genom gravyr på fond i sten i kyrkfoajén.

Finansering och insamling.

 

Att bygga en ny kyrka är ett stort ekonomiskt åtagande för församlingen och dess medlemmar. Det är samtidigt en möjlighet att få bygga en samlingspunkt som kommer att finnas i 100 år och mer, och på så sätt säkerställa att vårt folk, dess historia och vår 2,000 år gamla kyrka kan få finnas kvar och även utvecklas i vårt nya hemland Sverige. St Markus församling har fattat beslut om att varje medlemshushåll ska bidra med 10 000 kr till byggandet av kyrkan. 

1970

2013

2015

2020

De första Syrianerna anländer till Linköping

Församlingen besluta om att påbörja arbetet med att bygga och etablera en fysisk kyrka i Linköping


Historisk syrisk-ortodox prästvigning i Sverige, Fader Josef blir församlingens präst.

Byggstart för Kyrkan i Linköping

Vår historia

Styrelse och övriga funktioner

Paul Saume

Ordförande

Simon Posluk

Vice ordförande, ekonomiansvarig

Fader Josef Togan

Församlingspräst

Samir Barsomo

Intendent, Kassör